فر کامبی گازی 010 سینی Inoksan مدل FBG 010 مدل : TB_INO_FBG 010

فر کامبی گازی 010 سینی Inoksan مدل FBG 010
برند : Inoksan