اجاق برقی صفحه 4 گوش

اجاق برقی صفحه 4 گوش مدل : 4-TB-MX27

اجاق برقی صفحه 4 گوش
برند : Pimak Turky