فر پیترا یک و دو طبقه مدل : TB-m014-4

فر پیترا یک و دو طبقه
برند : شرکت طبخ شمیم