کباب ترکی دو صفحه ای مارک پیماک ترکیه

کباب ترکی دو صفحه ای مدل : TB-M077-3V

کباب ترکی دو صفحه ای محصول شرکت پیماک ترکیه
برند : Pimak Turky