کباب ترکی دو صفحه ای مارک پیماک ترکیه
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-M077-3V
سالادبار خارجی مارک Pimak
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-M041
شوکیس سرد رومیزی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-M039-1
گرمکن سوپ
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-M027
هود Pimak
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Hood-Pmak
فر کمبی کانوکشن
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-F500
جوجه سرخکن
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-M001
فر پیترا یک طبقه
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-m014-4
اجاق گاز کابینتی
تماس بگیرید
کد محصول:
M174
گریل کابینتی
تماس بگیرید
کد محصول:
M176
اجاق گاز گریل
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-M179
یخچال ایستاده
تماس بگیرید
کد محصول:
TB- M425
اجاق 4 شعله فردار
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-M015 - 4
اجاق برقی 4 شعله فردار
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-M182
کاتر میکسر (غذا ساز)
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Y112
اجاق گاز 6 شعله رومیزی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-MX23
اجاق برقی صفحه 4 گوش
تماس بگیرید
کد محصول:
4-TB-MX27
دی ان ان