فر برقی شیرینی پزی با سیستم بخار MAKSAN مدل MCO-4P
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-MAKSAN MKF-4P
فر شیرینی 4 سینی برقی قنادی حرفه ای Maksan مدل MKF-4
تماس بگیرید
کد محصول:
TB- MAKSAN-MKF-4
فر شیرینی 6 سینی برقی قنادی حرفه ای Maksan مدل MKF-6
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-MAKSAN-MKF-6
فر شیرینی 10 سینی برقی قنادی حرفه ای Maksan مدل MKF-10
تماس بگیرید
کد محصول:
TB_MAKSAN_MKF_10
فر گازی پخت و پز گازی مکسان مدل MKF20g
تماس بگیرید
کد محصول:
TB_MAKSAN_MKF20g
فر گازی پخت و پز برقی مکسان مدل MKF40g
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-MAKSAN-MKF-40e
فر پخت و پز برقی کانوکشن MAKSAN مدل MKF-20e
تماس بگیرید
کد محصول:
TB_MAKSAN_MKF20e
فر پخت و پز گازی کانورشن MAKSAN مدل MKF-40G
تماس بگیرید
کد محصول:
TB_MAKSAN_MKF_40G
دی ان ان