کباب ترکی برقی 5 صفحه شیشه روباکس موتور پایین مدل PDE 503

کباب ترکی برقی 5 صفحه شیشه روباکس موتور پایین مدل PDE 503 مدل : TB-PDE 503

کباب ترکی برقی 5 صفحه شیشه روباکس موتور پایین مدل PDE 503
برند : Inoksan