فر برقی دیجیتال کمبی با سیستم بخار 10 سینی 1/1 مدل FBE 010

فر برقی دیجیتال کمبی با سیستم بخار 10 سینی 1/1 مدل FBE 010 مدل : TB-FBE 010

فر برقی دیجیتال کمبی با سیستم بخار 10 سینی 1/1 مدل FBE 010
برند : Inoksan