فر برقی دیجیتال کمبی با سیستم بخار 6 سینی 1/1 مدل FBE 006

فر برقی دیجیتال کمبی با سیستم بخار 6 سینی 1/1 مدل FBE 006 مدل : TB-FBE 006

فر برقی دیجیتال کمبی با سیستم بخار 6 سینی 1/1 مدل FBE 006
برند : Inoksan