بن ماری گرم برقی رومیزی مدل 6BE 100P

بن ماری گرم برقی رومیزی مدل 6BE 100P مدل : TB-6BE 100P

بن ماری گرم برقی رومیزی مدل 6BE 100P
برند : Inoksan