سبزی شوی و خشک کن سبزی Inoksan ترکیه

سبزی شوی و خشک کن سبزی مدل : TB-MSY101

سبزی شوی و خشک کن سبزی
برند : شرکت طبخ شمیم