فر کامبی گازی 020 سینی Inoksan مدل FBG 020
تماس بگیرید
کد محصول:
TB_INO_FBG 020
فر کامبی گازی 010 سینی Inoksan مدل FBG 010
تماس بگیرید
کد محصول:
TB_INO_FBG 010
فر کامبی گازی  Inoksan مدل FBG 040
تماس بگیرید
کد محصول:
TB_INO_FBG 040
فر کامبی برقی Inoksan مدل FBE 10
تماس بگیرید
کد محصول:
TB_INO_FBE 10
یخچال مینی بار درب شیشه ای مدل BB
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-BB
یخچال ایستاده 70 سانتی 600 لیتری مدل SDN 070
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-SDN 070
ماشین ظرفشوئی زیر کابینتی مدل BYM 042
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-BYM 042
گریل صفحه تخت رومیزی دیجیتال مدل SH-GR-5000
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-SH-GR-5000
کباب ترکی گازی 5 شعله 2 عددی شیشه روباکس موتور پایین مدل PDG 500
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-PDG 500
کباب ترکی گازی 4 شعله 2 عددی شیشه روباکس موتور پایین مدل PDG 400
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-PDG 400
کباب ترکی گازی 3 شعله 2 عددی شیشه روباکس موتور پایین مدل PDG 300
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-PDG 300
کباب ترکی برقی 5 صفحه شیشه روباکس موتور پایین مدل PDE 503
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-PDE 503
کباب ترکی برقی 4 صفحه شیشه روباکس موتور پایین مدل PDE 403
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-PDE 403
فر برقی دیجیتال کمبی با سیستم بخار 10 سینی 1/1 مدل FBE 010
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-FBE 010
فر برقی دیجیتال کمبی با سیستم بخار 6 سینی 1/1 مدل FBE 006
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-FBE 006
فر برقی کانوکشن 10 سینی 1/1 مدل FKE 010
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-FKE 010
فر برقی کانوکشن 6 سینی 1/1 مدل FKE 006
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-FKE 006
گریل صفحه تخت رومیزی مدل 6IE 100P
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-6IE 100P
بن ماری گرم برقی رومیزی مدل 6BE 100P
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-6BE 100P
اجاق گازی تک شعله رومیزی مدل 6OG 101P
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-6OG 101P
اجاق گازی 2 شعله رومیزی مدل 60G 100P
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-60G 100P
اجاق برقی 2 صفحه رومیزی مدل 60E 100P
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-60E 100P
ماهیتابه گردان گازی 80 لیتری مدل 9DG 080
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-9DG 080
پاستا پز گازی 30 لیتری 2 سبده مدل 9MG 120
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-9MG 120
پاستا پز برقی 30 لیتری 2 سبده مدل 9ME 120
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-9ME 120
اجاق گازی 4 شعله فردار مدل 9KE 230
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-9KG 230
اجاق برقی 4 صفحه ای فردار مدل 9KE 230
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-9KE 230
سبزی شوی و خشک کن سبزی Inoksan ترکیه
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-MSY101
دی ان ان