قهوه ساز اتوماتیک هتلی 8 برنامه vending machine
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Ele-mini-black
شربت ساز اتوماتیک هتلی 8 برنامه vending machine
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Ele-Mini-Ice
ماشین فروش اتوماتیک تنقلات Maxi Buffet
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Ele-Maxi Buffet
ماشین فروش اتوماتیک تنقلات Mini Buffet
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Ele-Mini Buffet
دی ان ان