كاتر ميكسر (غذا ساز ) Arisco مدل HR9 مدل : TB-Arisco-HR9

كاتر ميكسر (غذا ساز ) Arisco مدل HR9
برند : Arisco