ترمو باکس جهت حمل غذا آواترم مدل 601 مدل : AVATHERM 601

ترموباکس حمل غذای گرم آواترم مدل 601 جهت حمل و نقل خورشت و برنج گرم می باشد. این ترمو باکس با دلیل اتلاف انرژی بسیار کم میتواند تا 3 الی 4 ساعت غذای شما را گرم نگه دارد. به دلیل استفاده از شلف های درب دار در این ترمو باکسها می توان خوزشت و برنج را در داخل شلف ریخته و داخل باکس قرار دهیم.

برند : AVAplastik