دستگاه استريل مواد غذايی با اشعه UV
تماس بگیرید
کد محصول:
Primax
دستگاه شرینگ پک غذا ایرانی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Shering1000
قفسه انبار با طبقات مفتولی در ارتفاع 160 و 180 سانت
تماس بگیرید
کد محصول:
TB- Wire Shelves
فریزر ایستاده یک درب شیشه سفید 185*60*60
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-VES-NFG 309
گرم نگهدارنده غذا Anvil
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-BMA4002
کابینت استیل تک درب
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-STEEL-T
کابینت استیل تک درب دیواری
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-STEEL-TAK
کابینت استیل سه گوش
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-STEEL-3G
کابینت استیل درب ریلی کشو دار دیواری
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-STEEL-KE-D
کابینت استیل درب ریلی کشو دار
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-STEEL-KE
کابینت استیل بدون درب
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KABIN-NON-D
کابینت درب ریلی دیواری
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KABIN-DIV
کابینت استیل درب ریلی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KABIN-REILI
ترازوی دیجیتالی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Tarzoo
چنگک آویز گوشت
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-CA-100
قفسه بندی نگهداری ظروف  ( WWW.TABKHSHAMIM.COM )
تماس بگیرید
کد محصول:
TB- 110
قفسه بندی جهت نگهداری میوه و سبزیجات ( WWW.TABKHSHAMIM.COM )
تماس بگیرید
کد محصول:
TB- 109
سکوی نگهداری برنج در انبار  ( WWW.TABKHSHAMIM.COM )
تماس بگیرید
کد محصول:
TB- 105
چلیک حبوبات
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Ch-100
قفسه بندی انبار و سردخانه تمام استیل  ( WWW.TABKHSHAMIM.COM )
تماس بگیرید
کد محصول:
TB- 108
کابینت دیواری و زمینی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB- 111
ترولی حمل دیگ
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Ter-100
دی ان ان