ماشین یخساز 125کیلویی barskorea
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-SUF-200NW_CK
مینی بار ism ترکیه سری PLATINIUM SERIES مدل SM 601
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-ISMAS-SM 601
مینی بار ism ترکیه سری PLATINIUM SERIES مدل SM 521
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-ISMAS-SM 521
مینی بار ism ترکیه سری PLATINIUM SERIES مدل SM 401
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-ISMAS-SM 401
دستگاه یخ ساز مکعبی 100 کیلوئی مخزن دار Simag ایتالیا مدل SDE
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Simag-SDE100
دستگاه یخ ساز مکعبی 50 کیلوئی مخزن دار Simag ایتالیا مدل SDE
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Simag-SDE50
دستگاه یخ ساز مکعبی 24 کیلوئی مخزن دار Simag ایتالیا مدل SDE
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Simag-SDE24
دستگاه یخ ساز مکعبی 18 کیلوئی مخزن دار Simag ایتالیا مدل SDE
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Simag-SDE18
دستگاه یخ ساز مکعبی 30 کیلوئی مخزن دار Simag ایتالیا مدل SDE
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Simag-SDE30
دستگاه یخ ساز قطعه ای 50 تا 140 کیلوئی مخزن دار Brice ایتالیا مدل EN-ENM
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Brice-EN-ENM
دستگاه یخ ساز پولکی 160 کیلوئی بدون مخزن Brice ایتالیا مدل ESmod
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Brice-ESmod
دستگاه یخ ساز پولکی 60 کیلوئی مخزن دار Brice ایتالیا مدل ES
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Brice-ES
دستگاه یخ ساز مکعبی تخت 200 و 400 کیلوئی Brice ایتالیا مدل EFM
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Brice-EFM
دستگاه یخ ساز مکعبی 22 تا 100 کیلوئی پارو دار Brice ایتالیا مدل EC
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Brice-EC
دستگاه یخ ساز مکعبی 25 کیلوئی بدون مخزن Brice ایتالیا مدل ECPM
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Brice-ECPM
دستگاه یخ ساز مکعبی 25 کیلوئی مخزن دار Brice ایتالیا مدل ECP
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Brice-ECP
یخچال مینی بار ISM ترکیه درب شیشه ای
تماس بگیرید
کد محصول:
ISM-SM 301
مینی بار ismas ترکیه سری UNIQUE SERIES مدل SM 407
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-ISMAS-SM 407
مینی بار ismas ترکیه سری UNIQUE SERIES مدل SM 307
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-ISM-SM 307
دستگاه یخ ساز قالبی NTF ایتالیا با ظرفیت 55کیلوگرم در روز مدل SLT 100
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-NTF-SLT 100
دستگاه یخ ساز قالبی NTF ایتالیا با ظرفیت 155 کیلوگرم در روز مدل SL350
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-NTF-SL350
دستگاه یخ ساز قالبی NTF ایتالیا با ظرفیت 100 کیلوگرم در روز مدل SL260
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-NTF-SL260
دستگاه یخ ساز قالبی NTF ایتالیا با ظرفیت 53 کیلوگرم در روز مدل SL110
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-NTF-SL110
دستگاه یخ ساز قالبی NTF ایتالیا با ظرفیت 32 کیلوگرم مدل SL60
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-NTF-SL60
فریزر ایستاده صنعتی نگهدارنده بستنی تک درب 800 لیتری مدل ARG 30
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-GEMM-ARG30
فریزر ایستاده صنعتی نگهدارنده بستنی تک درب 1000 لیتری مدل ARG 40
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-GEMM-ARG40
یخساز رومیزی حرفه ای UGUR ترکیه مدل UBM 30
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-UGUR-UBM 30
یخساز رومیزی حرفه ای UGUR ترکیه مدل UBM 20
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-UGUR-UBM 20
یخچال مخصوص ماهی برجایا مالزی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-JS110992-CKE
یخچال مینی بار کلو مدل KMB35 G درب شیشه ای
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Kleo-KMB35 G
یخچال مینی بار کلو مدل KMB60 STD
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Kleo-KMB60 EXC
یخچال مینی بار کلو مدل KMB45 EXC
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Kleo-KMB45 EXC
یخچال مینی بار کلو مدل KMB35 EXC
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Kleo-KMB35 EXC
یخچال مینی بار کلو مدل KMB45 E
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Kleo-KMB45 E
یخچال مینی بار کلو مدل KMB35 E
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Kleo-KMB35 E
یخچال مینی بار کلو مدل KMB35
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Kleo-KMB35
بستنی ساز رومیزی مدل سناتور
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Mini Senator
فریزر ایستاده یک درب شیشه سفید 185*60*60
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-VES-NFG 309
یخچال ایستاده یک درب شیشه نقره ای 85*49*83
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-VES-M85
یخچال ایستاده یک درب شیشه نقره ای 200*60*60
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-VES-M210
یخچال ایستاده یک درب شیشه سفید 200*60*60
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-VES-FKG 410
یخچال ایستاده دو درب شیشه سفید 185*60*60
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-VES-FKG 370
یخچال ایستاده یک درب شیشه سفید 185*60*60
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-VES-FKG 371
یخچال رو میزی کیک
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-10200
یخساز مکعبی 50 کیلوئی زیر کانتری مانيتووك
تماس بگیرید
کد محصول:
Sotto-UG050A
یخساز مکعبی 60 کیلوئی زیر کانتری مانيتووك
تماس بگیرید
کد محصول:
UD0140A
دیسپنسر یخ 20 کیلوئی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-M45-Dispenser
یخساز 200-240-315-480 کیلوئی با مخزن آمریکائی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-ID0452A
یخساز مکعبی 80 کیلوئی زیر کانتری مانيتووك
تماس بگیرید
کد محصول:
UG080A
یخچال صنعتی تمام استیل LIBEHERR
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-LIBEHERR-STILL
بستنی ساز مدل HPC 235 -2010
تماس بگیرید
کد محصول:
HPC 235
یخساز Brema ظرفیت 46 کیلویی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-CB 249
ماشین یخساز تکه ای 18 گرمی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-CIM 100
ماشین یخساز تکه ای 18 گرمی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-CIM 20
آبسرد کن یخچال دار نقره ای
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-TMR-K216
آبسرد کن دیجیتال نقره ای
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-TMC-K760
آب سرد کن 4 فیلتره متصل به آب شهری
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-BS715 UF
آبسرد کن بدون کابین مشکی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-TMS-K116
آب سرد کن رومیزی نقره ای
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-TMD-K108
آب سرد کن یخچال دار نقره ای
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-TMR-k208
آب سرد کن 4 فیلتره بدون کابین نقره ای - قرمز
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-RK730
آب سرد کن یخچال دار سفید مدل W153
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-W153
آب سرد کن – گرم کن دو منظوره یخچال دار K216
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-K216
یخساز پودری Migel
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Migel Icemaker
فریزر دو درب شیشه ای
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-ICE Cream
یخساز رومیزی مینروا 350 کیلوگرم در روز  ( WWW.TABKHSHAMIM.COM )
تماس بگیرید
کد محصول:
GIM350
فریزر 6 درب تمام استیل ( WWW.TABKHSHAMIM.COM )
تماس بگیرید
کد محصول:
TB- 107
سردخانه بالای صفر
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Fre-100
سردخانه زیر صفر
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Fre-00
دی ان ان