دستگاه آب گوجه گیر صنعتی 6٠٠ كيلو در ساعات ترک مدل : 600

برند : ucakis makina