اره استخوان بر امگا ایرانی مدل : Omega-BS182

برند : طبخ شمیم