اره استخوان بر 1400 تمام استیل GAM ایتالیا مدل : TB-GAM-1400

اره استخوان بر 1400 تمام استیل GAM ایتالیا
برند : محصولات شرکت GAM ایتالیا