مایو و دستمال خشک کن ( آبگیر سانتیرفیوژ )
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-San1000
ماشین سانتریفوژ
تماس بگیرید
کد محصول:
Medical 34
ماشین خشکشویی
تماس بگیرید
کد محصول:
Medical 35
ماشین خشک کن صنعتی
تماس بگیرید
کد محصول:
Medical 33
لباسشویی عفونی شویی دو درب
تماس بگیرید
کد محصول:
Medical 32
دیگ بخار عمودی
تماس بگیرید
کد محصول:
Steam Boiler
ترولی تی شوی بدنه فلزی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-TR-PLA5
دی ان ان