پمپ سس با مخزن شیشه ای با نازل کج کالاندو ترک
تماس بگیرید
کد محصول:
KD-NTL
لانگ پوتیتو (سیب زمینی رشته ایی بلند)
تماس بگیرید
کد محصول:
Long Potato
پمپ سس پلاستیکی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-PLAST
تستر دیجیتالی روغن ویتو - VITO - 2015 Model
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-VITO-2015
ترمومتر فود 2016 -دماسنج مواد غذایی- مدل testo 270
تماس بگیرید
کد محصول:
TESTO 270
ترمومتر فود-دماسنج مواد غذایی- مدل testo 104 IR
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Testo 104 IR
ترمومتر فود-دماسنج مواد غذایی- مدل testo 105
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-TESTO105
پمپ سس وافل مدل KD-WAL شرکت کالاندو
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KD-WAL
سیستم پمپ سس یخچال دار سه خانه کالاندو
تماس بگیرید
کد محصول:
KD-COOLING
پمپ سس شکلات مدل Quella
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KD-Quella
استند وافل کاجی تمام استیل
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-1000210
فیلتر کاغذی کنتاکی بسته 100 عددی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-HennyPe-Filter
دستگاه سیل Sealing Machine کالاندو
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KD-SealingMachine
پمپ سس استیل مدل KD-023-Single کالاندو
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KD-023-Single
پمپ سس استیل مدل KD-21–Gastronorm کالاندو
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KD-21
پمپ سس سوزنی (تزریقی) استیل مدل KD-019-Needle Pump کالاندو
تماس بگیرید
کد محصول:
KD-019-Needle Pump
پمپ سس داغ استیل مدل KD-017-HotSauce کالاندو
تماس بگیرید
کد محصول:
KD-017-HotSauce
پمپ سس استیل مدل KD-1610 کالاندو
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KD-1610
پمپ روغنی سس استیل مدل KD-0920-Oil کالاندو
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KD-0920-Oil
پمپ سس مدل KD-016 کالاندو
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KD-016
پمپ سس استیل مدل KD-0910  کالاندو
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KD-0910
پمپ سس مدل KD-009-SauceMax کالاندو
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KD-009-SauceMax
پمپ سس سه خانه نما استیل مدل KD-006-3 Set کالاندو
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KD-006-3Set
پمپ سس دو خانه نما استیل مدل KD-006-2 Set کالاندو
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KD-006-2 Set
پمپ سس نما استیل مدل KD-006-Single کالان
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KD-006-Single
پمپ سس سه خانه استیل مدل KD-004-3 Set  کالاندو
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KD-004-3 Set
پمپ سس دو خانه  استیل مدل KD-004-2 Set  کالاندو
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KD-004-2Set
پمپ سس دو خانه  استیل مدل KD-004-2 Set  کالاندو
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KD-004-Single
پمپ سس دو خانه پلاستیکی مدل KD-003-2 Set کالاندو
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KD-003-2Set
پمپ سس پلاستیکی مدل KD-003-Single کالاندو
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KD-003-Single
پمپ سس سه خانه تمام استیل مدل KD-002-3Setکالاندو
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KD-002-3Set
پمپ سس دو خانه استیل مدل KD-002-2Setکالاندو
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KD-002-2Set
پمپ سس استیل مدل KD-002-Single  کالاندو
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KD-002-Single
پمپ سس استیل مدل KD-001 Single کالاندو
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KD-001-1 Set
پمپ سس سه خانه استیل مدل KD-001-3 Set  کالاندو
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KD-001-3 Set
پمپ سس دو خانه استیل مدل KD-001-2 Set  کالاندو
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KD-001-2 Set
پمپ سس استاندارد
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-CAR-CM1035
ظرف سس
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-CAR-CM1030
سینی ضد سر 30 و 35 و 40 سانتی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-CAR-1100GL076
درب ظرف مندرج
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-CAR-1074008
جای فیش 90
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-CAR-38360
پمپ سس استیل 2 خانه
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-CAR-38502
سینی کرکدار گرد و بیضی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-CAR-2419
جای نی شفاف
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-SSD100
دستگاه تست سلامت گوشت رستورانی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-testo-205
تستر روغن سرخ کن رستورانی Testo
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-testo-270
پنکه رستورانی 2013M سانی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-2412
پنکه ایستاده 16u8r میدیا
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-2338
بشقاب پیتزا
تماس بگیرید
کد محصول:
Dish-TB-Piz
دی ان ان