خمیر پهن کن بدون پدال 40 سانتی گرد GAM ایتالیا مدلR40

خمیر پهن کن بدون پدال 40 سانتی گرد GAM ایتالیا مدلR40 مدل : TB-R40 INOX

خمیر پهن کن بدون پدال 40 سانتی گرد GAM ایتالیا مدلR40
برند : محصولات شرکت GAM ایتالیا