پاستا پز اسانسوري مبله مدل CP700

پاستا پز اسانسوري مبله مدل CP700 مدل : TB-italgi-CP700

پاستا پز اسانسوري مبله مدل CP700
برند : محصولات شرکت italgi ایتالیا