بریونی مرغ و تیکه مرغ دو طبقه مدل : TB-LAMB-3

بریونی مرغ و تیکه مرغ دو طبقه
برند : شرکت طبخ شمیم