چاقوي برقي کباب ترکی OZTI

چاقوي برقي کباب ترکی OZTI مدل : TRB-Ozti-ODKM100

چاقوي برقي کباب ترکی OZTI
برند : محصولات شرکت OZTI ترکیه