میز غذائی برگشتی تمام استیل ( WWW.TABKHSHAMIM.COM )

میز غذای برگشتی مدل : TB- 180

میز غذائی برگشتی جهت تسریع در جمع آوری غذائی برگشتی
برند : شرکت طبخ شمیم