ترولی حمل غذای گرم بیمارستانی ( WWW.TABKHSHAMIM.COM )

ترولي حمل غذاي گرم(بیمارستانی) مدل : TB- 173

جهت توزیع غذای گرم بصورت سیار
برند : شرکت طبخ شمیم
مدل ها