ترولی سینی و بن ماری کوتاه و بلند استیل

ترولی سینی و بن ماری کوتاه و بلند استیل مدل : TB-Tero-10200

ترولی سینی و بن ماری کوتاه و بلند استیل
برند : شرکت طبخ شمیم