دوغ ساز آبشاری 40 لیتری

دوغ ساز آبشاری مدل : TB-ATU.SAT.01

دوغ ساز آبشاری ترکیه ای
برند : محصول شرکت Alveo ترکیه