اره استخوان بر صنعتی نواری امگا ایرانی
تماس بگیرید
کد محصول:
Omega-SC250
اره استخوان بر امگا ایرانی
تماس بگیرید
کد محصول:
Omega-BS182
چرخ گوشت صنعتی امگا 22 ایرانی
تماس بگیرید
کد محصول:
Te-22
چرخ گوشت صنعتی امگا 32 ایرانی
تماس بگیرید
کد محصول:
Te-32
چاقو تیز کن صنعتی مدل KE-500
تماس بگیرید
کد محصول:
KE500
کاتر میکسر مدل BC18
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-cut-BC18
کاتر میکسر مدل BC14
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-cut-BC14
دستگاه سوسیس پرکن 15 لیتری
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-HAK-15L
دستگاه سوسیس پرکن 10 لیتری
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-HAK-10L
دستگاه سوسیس پرکن 7 لیتری
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-HAK-7L
چرخ گوشت  صنعتی KT مدل LM 22 p
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KT-LM 22 p
چرخ گوشت  صنعتی KT مدل LM 32 p
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KT-LM 32 p
میکسر گوشت 50 کیلوئی با پایه سیرمن مدل IP 50 M
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Sirman-IP 50 M
اره استخوان بر تک و سه فاز سیرمن مدل SO 1650 F3
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-SO 1650 F3
اره استخوان بر 1400 تمام استیل GAM ایتالیا
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-GAM-1400
چرخ گوشت 32 شرکت CGT ایتالیا تمام استیل
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-CGT-32
آسیاب گوشت مدل ZDK - 36
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Sahveli-ZDK36
سلفون کش رومیزی 38 سانتی مدل WMW1380
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-WMW1380
آبگیر چند کاره صنعتی مدل CJ1 شرکت orimas
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-orimas-CJ1
قیمه زن اتوماتیک گوشت مدل DKB180
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Devinoks DKB180
قیمه زن اتوماتیک گوشت مدل DKB800
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Devinoks DKB800
دستگاه گوشت خردکن یا قیمه زن اتوماتیک گوشت مدل 186 KB
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Yilmaz-KB186
یخچال مخصوص ماهی برجایا مالزی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-JS110992-CKE
دستگاه گوشت خردکن یا قیمه زن گوشت مدل 185 KB
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Yilmaz-KB185
دستگاه وکیوم و بسته بندی مواد غذائی مدل CLIO34
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-CLIO34
دستگاه وکیوم و بسته بندی مواد غذائی مدل CLIO18
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-CLIO18
دستگاه وکیوم و بسته بندی مواد غذائی مدل CLIO35
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-CLIO35
دستگاه وکیوم و بسته بندی مواد غذائی مدل CLIO06 Eco
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-CLIO06 Eco
چرخ گوشت صنعتی 22
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Ch-mincer22
دستگاه تست سلامت گوشت رستورانی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-testo-205
میز کار کابینت دار استیل Empero
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-EMP.7TN010
چرخ گوشت 32 تک و سه فاز Stand
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-DRC 32 Stand
چرخ گوشت 42 سه فاز Stand
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-DRC 42 Stand
چرخ گوشت 42 بلند سه فاز
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-DRC 42 Tall
دستگاه استرلایزر چاقو و مسقل
تماس بگیرید
کد محصول:
EMP.BST.001
میز استیل کناری
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-STEEL-KEN
میز استیل دیواری سطل دار
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-STEEL-KE-SA
میز استیل سه کشو
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-M STEEL KE
میز استیل
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-STEEL
میز کار استیل دیواری
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-MIZ-ST-DIV
اره استخوان بر SO 220
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-SO 220
اره استخوان بر امگا SE 240
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-SE 240
اره استخوان بر امگا SA 300/S
تماس بگیرید
کد محصول:
TB- SA 300/S
کالباس بر 270 GLS , GSE
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-270 GLS , GSE
دستگاه کالباس بر گيربکسی اتوماتيک
تماس بگیرید
کد محصول:
350 GXLA
دستگاه کالباس بر امگا
تماس بگیرید
کد محصول:
350GXL
چرخ 32 مينروا
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-MINERVA-32
چرخ گوشت مینروا مدل C/E R 32 H
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-C/E R 32 H
خردکن افقی Sirman مدل Katana 6
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Katana 6
چرخ گوشت Sirman مدل TC 12 E
تماس بگیرید
کد محصول:
TB- TC 12 E
اره استخوان بر Sirman مدل SO 1650 Bremen Basic
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-SO 1650 Bremen
دستگاه استریل چاقو
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Str-1100
دستکش و پیش بند فلزی مخصوص قصابی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Bolero-100
سلفون کش رومیزی 50 سانتی مدل WMW4500
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-WMW4500
تماس بگیرید
کد محصول:
اره استخوان بر
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-AHE.KT.01
چرخ گوشت ایستاده مینروا C/E660F-32
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Minerva-CE660F_32
چرخ گوشت 32 یخچال دار و میکسر دار C/E701R
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Minerva-CE701R
چرخ گوشت 32 ایستاده C/E660R_32
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Minerva-CE660R_32
چرخ گوشت 22 یخچال دار و میکسر دار C/E22W
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Minerva-CE22W
چرخ گوشت 22 یخچال دار و میکسر دار C-E22R
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Minerva-CE22R
چرخ گوشت مینروا مدل AE22R
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Minerva-AE22R
چرخ گوشت مینروا مدل A32LN
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Minerva-A32LN
دستگاه بسته بندی وکیوم  مینروا Pack 20
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Pack 20
دستگاه بسته بندی وکیوم مینروا Pack 16
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Pack 16
دستگاه بسته بندی وکیوم رومیزی مینروا Pack 10X
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Pack 10X
دستگاه بسته بندی وکیوم رومیزی مینروا pack6
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Pack 06
دستگاه پرکن گوشت چرخ کرده ، پنیر و سوسیس مینروا
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-MPM 500
چرخ گوشت همراه با مخلوط کن مینروا CE 702-32
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Minerva - CE702
چرخ گوشت همراه با مخلوط کن مینروا CE 701-32
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Minerva CE 701
چرخ گوشت میکسردار مینروا CE 700S
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Minerva CE 700S
دستگاه بسته بندی سیل وکیوم GFS
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-GFS
ماشین تولید همبرگر دستی امگا با قطر 10 - 13 و 15 سانتیمتر
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Meat presser
چرخ گوشت امگا مدل TA32
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Omega-TA32
کالباس بر Noaw
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Noaw
ترازوی دیجیتالی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Tarzoo
چرخ گوشت گربکسی 52
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Me-52
فریزر دو درب شیشه ای
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-ICE Cream
میز کار رویه تفلون همراه با ابراه خون آبه
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-T-Tef
چرخ گوشت امگا 32 ( WWW.TABKHSHAMIM.COM )
تماس بگیرید
کد محصول:
Omega M32
چرخ گوشت امگا مدل TA 32X
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Omega-TA32X
چرخ گوشت امگا مدل TE22
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Omega-TE22
کالباس بر خارجی  ( WWW.TABKHSHAMIM.COM )
تماس بگیرید
کد محصول:
TB- 145
میز رویه چوبی تمام استیل  ( WWW.TABKHSHAMIM.COM )
تماس بگیرید
کد محصول:
TB- 143
کنده ساطوری با چوب جنگلی تراش خورده ( WWW.TABKHSHAMIM.COM )
تماس بگیرید
کد محصول:
TB- 138
میز کار تمام استیل در ابعاد مختلف ( WWW.TABKHSHAMIM.COM )
تماس بگیرید
کد محصول:
TB- 135
یخچال ویترینی تمام استیل در ابعاد مختلف ( WWW.TABKHSHAMIM.COM )
تماس بگیرید
کد محصول:
TB- 141
یخچال ایستاده قصابی تمام استیل در ابعاد مختلف ( WWW.TABKHSHAMIM.COM )
تماس بگیرید
کد محصول:
TB- 140
فریزر 6 درب تمام استیل ( WWW.TABKHSHAMIM.COM )
تماس بگیرید
کد محصول:
TB- 107
یخچال ایستاده تمام استیل در ابعاد مختلف ( WWW.TABKHSHAMIM.COM )
تماس بگیرید
کد محصول:
TB- 139
یخچال کبابی تمام استیل در ابعاد مختلف  ( WWW.TABKHSHAMIM.COM )
تماس بگیرید
کد محصول:
TB- 142
سردخانه بالای صفر
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Fre-100
سردخانه زیر صفر
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Fre-00
دی ان ان