فر کامبی گازی 10 طبقه
تماس بگیرید
کد محصول:
Broj-10
فر کامبی گازی بروج 20 طبقه
تماس بگیرید
کد محصول:
Broj-20
فر کامبی گازی هوشمند 6 طبقه
تماس بگیرید
کد محصول:
Broj-6
دستگاه ديوايدر خمير ٤٠ تا ١٣٥ گرمي برند ويتلا
تماس بگیرید
کد محصول:
AUTOMATIC ROUNDERS
فر کانوکشن برقی ۴ سینی یونکس مدل ROSSELLA
تماس بگیرید
کد محصول:
XEFT-04EU-ELDV
مکیسر 2 بازوی برند BERNARDI مدل  BT48s
تماس بگیرید
کد محصول:
BT48s
مکیسر 2 بازوی برند BERNADI مدل RS 48
تماس بگیرید
کد محصول:
RS 48
مکیسر 2 بازوی رومیزی برند BERNADI مدل miss baker
تماس بگیرید
کد محصول:
miss baker
دستگاه خمیر پهن کن نان تیری مدل DR60
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-SGS-Tiri
فر برقی دیجیتال کمبی با سیستم بخار 10 سینی 1/1 مدل FBE 010
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-FBE 010
فر برقی دیجیتال کمبی با سیستم بخار 6 سینی 1/1 مدل FBE 006
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-FBE 006
فر برقی کانوکشن 10 سینی 1/1 مدل FKE 010
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-FKE 010
فر برقی کانوکشن 6 سینی 1/1 مدل FKE 006
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-FKE 006
میکسر خمیر 30 لیتری اسپیرال GAM ایتالیا
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-GAM-30
فر کمبی برقی 11 سینی 1/1 سایز 40*60 سانت مدل EKF1016UD
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Arisco-EKF1016UD
دستگاه پخت نان خانگی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Saj-0010
گرمخانه 12 سینی 60*40 مدل Bakerlux شرکت Uxon ایتالیا
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-UXON-XL413
گرمخانه 8 سینی 40*60 شرکت Uxon ایتالیا
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-UXON-XFT195
فر برقی و گازی 16 سینی 40*60 مدل BAKERTOP شرکت Uxon ایتالیا
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-UXON-XBC1015EG
فر برقی 16 سینی 40*60 مدل BAKERTOP شرکت Uxon ایتالیا
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-UXON-XBC1005E
فر برقی 16 سینی 40*60 مدل BAKERLUX شرکت Uxon ایتالیا
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-UXON-XB1083
فر برقی 6 سینی 40*60 مدل BAKERLUX شرکت Uxon ایتالیا
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-UXON-XB698
فر برقی 10 سینی 40*60 مدل BAKERLUX شرکت Uxon ایتالیا
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-UXON-XB895
فر برقی 6 سینی 40*60 مدل BAKERTOP شرکت Uxon ایتالیا
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-UXON-XBC605E
فر برقی 10 سینی 40*60 مدل BAKERTOP شرکت Uxon ایتالیا
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-UXON-XBC805E
فر گازی 6 سینی 40*60 مدل BAKERLUX شرکت Uxon ایتالیا
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-UXON-XB613G
فر گازی 10 سینی 40*60 مدل BAKERLUX شرکت Uxon ایتالیا
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-UXON-XB813G
فر برقی 4 سینی 60*40 مدل LINEMISS شرکت Uxon ایتالیا
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-UXON-XFT195
فر برقی 4 سینی 30*40 مدل LINEMISS شرکت Uxon ایتالیا
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-UXON-XFT135
تستر شش عددی مدل TSK0006
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-TSK0006
میکسر PLANET مدل PL20
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KUMKAYA-PL20
اسپیرال میکسر مدل KD250
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KUMKAYA-KD250
اسپیرال میکسر مدل SP250M
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KUMKAYA-SP250M
خمیر پهن کن مدل SP200K
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KUMKAYA-SP200K
خمیر پهن کن مدل SP130K
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KUMKAYA-SP130K
میکسر خمیر مدل SP130
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KUMKAYA-SP130
خمیر پهن کن مدل DM2002
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KUMKAYA-DM2002
خمیر پهن کن مدل DM2000
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KUMKAYA-DM2000
دستگاه پخت نان مدل ROTARY300
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KUMKAYA-LIDER300
دستگاه پخت نان مدل ROTARY250
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KUMKAYA-LIDER250
دستگاه پخت نان مدل ROTARY250
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KUMKAYA-LIDER250
دستگاه پخت نان مدل ROTARY140
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KUMKAYA-LIDER140
دستگاه پخت نان مدل ROTARY90
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KUMKAYA-LIDER90
دی ان ان