میکسر گوشت 20 کیلوئی سیرمن مدل IP 20M
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Sirman-IP 20M
میکسر گوشت 50 کیلوئی با پایه سیرمن مدل IP 50 M
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Sirman-IP 50 M
چرخ گوشت 32 تک و سه فاز سیرمن با موتور 3 اسب مدل TC 32 Colorado
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-TC 32 Colorado
چرخ گوشت 22 تک فاز سیرمن با موتور 1 اسب مدل TC 22 Dakota
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-TC 22 Dakota
چرخ گوشت 12 تک فاز سیرمن با موتور 0.75 اسب مدل TC 12 Denver
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-TC 12 Denver
چرخ گوشت 32 تک فاز سیرمن با موتور 3 اسب مدل TC 32 Buffalo
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-TC 32 Buffalo
چرخ گوشت 32 سه فاز سیرمن با موتور 4 اسب مدل TC 32 Buffalo S
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-TC 32 Buffalo S
اره استخوان بر تک و سه فاز سیرمن مدل SO 1650 F3
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-SO 1650 F3
غذا ساز و خردکن سبزیجات سیرمن مدل Cutter C9 Vv
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Sirman-C9 Vv
آسیاب قهوه سیرمن مدل MC F-MPFHp 3
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Sirman-MC F
یخ خردکن برقی 150 وات سیرمن مدل Nordkapp
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Sirman-Nordkapp
خردکن دستی سوسیس 6 و 12 سانتی سیرمن مدل TW 6 CE
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-TW 6 CE
دستگاه پخت رستورانی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Softcooker Y09
بلندر استیل SIRMAN مدل Barmaster
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Barmaster
کرپ ساز برقی Sirman
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Crepe Maker
همزن برقی Sirman مدل Plutone 10
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Plutone 10
پوست کن سیب زمینی Sirman مدل PPJ 20
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-PPJ 20
فر پیتزا Sirman مدل Vesuvio 70x70
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Vesuvio 70x70
گریل Sirman مدل PD Power
تماس بگیرید
کد محصول:
TB- PD Power
هات داگ پز رولی Sirman مدل Girawurstel
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Girawurstel
خردکن افقی Sirman مدل Katana 6
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Katana 6
همبرگر زن Sirman مدل S.A. 130
تماس بگیرید
کد محصول:
TB- S.A. 130
سرخ کن برقی Sirman مدل Eldorado 10r
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Eldorado 10r
دیسپلی سرد (Displayer) مدل Vista Easycold
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Vista Easycold
سالامندر sirman مدل Salamandra Mobile
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Salamandra Mobile
چرخ گوشت Sirman مدل TCG 22 Dallas
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-TCG 22 Dallas
چرخ گوشت Sirman مدل TC 12 E
تماس بگیرید
کد محصول:
TB- TC 12 E
رنده کن دستی Sirman مدل Ice Spaghetti Manuale
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Ice Spaghetti
آبمیوه گیری Sirman مدل Apollo
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Apollo
اره استخوان بر Sirman مدل SO 1650 Bremen Basic
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-SO 1650 Bremen
مخلوط کن سیرمن مدل Barmaster
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Barmaster
دی ان ان