چرخ گوشت رومیزی مدل 12P و 22P
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-TC 12P-22P
چرخ گوشت رومیزی مدل TC32P
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-TC32P
چرخ گوشت رومیزی مدل TC32PC
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-TC32PC
چرخ گوشت گیربکسی رومیزی مدل TC32
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-SAP-TC32
دی ان ان