فر پیتزا یک طبقه دوار
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-P09RN12001
فر پیتزا مدل PYRALIS D4/DS4
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-PYRALIS D4/DS4
فر پیتزا مدل ENTRY 4 MAX
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-P07EN10017
فر برقی مدل BABY
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-P07BB08001
فر مینی پیتزا مدل COMPACT
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-P10CP10008
خمیر پهن کن تک غلتک
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-P05RO24024
فر گازی مدل FLAME4
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-P09FL10001
ماشین ست چونه گیر و گردکن خمیر پیتزا مدل SA300
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-pizza group-SA300
خمیر پهن کن پرسی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-PF33
دی ان ان