دستگاه پوست کن سیر و پیاز امگا مدل C/E GP3
تماس بگیرید
کد محصول:
C/E GP3
اره استخوان بر SO 220
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-SO 220
اره استخوان بر امگا SE 240
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-SE 240
اره استخوان بر امگا SA 300/S
تماس بگیرید
کد محصول:
TB- SA 300/S
کالباس بر 270 GLS , GSE
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-270 GLS , GSE
دستگاه کالباس بر گيربکسی اتوماتيک
تماس بگیرید
کد محصول:
350 GXLA
دستگاه کالباس بر امگا
تماس بگیرید
کد محصول:
350GXL
چرخ 32 مينروا
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-MINERVA-32
چرخ گوشت مینروا مدل C/E R 32 H
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-C/E R 32 H
همبرگر زن اتوماتیک مینروا رومیزی ریلی
تماس بگیرید
کد محصول:
C/E653 R
چرخ گوشت ایستاده مینروا C/E660F-32
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Minerva-CE660F_32
چرخ گوشت 32 یخچال دار و میکسر دار C/E701R
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Minerva-CE701R
چرخ گوشت 32 ایستاده C/E660R_32
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Minerva-CE660R_32
چرخ گوشت 22 یخچال دار و میکسر دار C/E22W
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Minerva-CE22W
چرخ گوشت 22 یخچال دار و میکسر دار C-E22R
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Minerva-CE22R
چرخ گوشت مینروا مدل AE22R
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Minerva-AE22R
چرخ گوشت مینروا مدل A32LN
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Minerva-A32LN
پوستکن 50 کیلوئی مینروا مدل C/E PP50 T
تماس بگیرید
کد محصول:
TB- C/E PP50 T
پوستکن 30 کیلوئی مینروا مدل C/E PP30 T
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-C/E PP30 T
پوستکن سیب زمینی و هویچ 20 کیلوئی مینروا مدل C/E PP20 T
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-C/E PP20 T
پوستکن 10 کیلوئی مینروا مدل C/E PP10 T
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-C/E PP10 T
دستگاه بسته بندی وکیوم  مینروا Pack 20
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Pack 20
دستگاه بسته بندی وکیوم مینروا Pack 16
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Pack 16
دستگاه بسته بندی وکیوم رومیزی مینروا Pack 10X
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Pack 10X
دستگاه بسته بندی وکیوم رومیزی مینروا pack6
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Pack 06
دستگاه پرکن گوشت چرخ کرده ، پنیر و سوسیس مینروا
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-MPM 500
چرخ گوشت همراه با مخلوط کن مینروا CE 702-32
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Minerva - CE702
چرخ گوشت همراه با مخلوط کن مینروا CE 701-32
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Minerva CE 701
چرخ گوشت میکسردار مینروا CE 700S
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Minerva CE 700S
دستگاه بسته بندی سیل وکیوم GFS
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-GFS
یخ ساز مینروا ایتالیا مدل GIM
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-IceMaker-GIM
ماشین تولید همبرگر دستی امگا با قطر 10 - 13 و 15 سانتیمتر
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Meat presser
چرخ گوشت امگا مدل TA32
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Omega-TA32
خلال کن مینروا مدل CE/TVX
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Minerva - CE/TVX
خلال کن مینروا مدل CE/TV
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Minerva - CE/TV
خلال کن سبزیجات امگا مدل Master
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Omega-Master
چرخ گوشت امگا 32 ( WWW.TABKHSHAMIM.COM )
تماس بگیرید
کد محصول:
Omega M32
چرخ گوشت امگا مدل TA 32X
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Omega-TA32X
چرخ گوشت امگا مدل TE22
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Omega-TE22
کالباس بر خارجی  ( WWW.TABKHSHAMIM.COM )
تماس بگیرید
کد محصول:
TB- 145
دی ان ان