تستر نان مدل MRT600 فاما ایتالیا
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-FAMA-MRT600
میکسر 20 و 40 کیلوئی فاما ایتالیا
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-FAMA-LT20
دستگاه سوسیس پر کن دستی مدل LT4 فاما ایتالیا
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-FAMA-LT4
دستگاه سوسیس پر کن دستی مدل LT14 فاما ایتالیا
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-FAMA-LT14
سرخکن رومیزی دو سبده مدل MRF240 فاما ایتالیا
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-FAMA-MRF240
سرخکن رومیزی یک سبده مدل MRF40 فاما ایتالیا
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-FAMA-MRF40
آسیاب قهوه مدل FCS101 فاما ایتالیا
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-FAMA-FCS101
آسیاب قهوه مدل FMX فاما ایتالیا
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-FAMA-FMX
شیکر یک لیوان مدل MF4 فاما ایتالیا
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-FAMA-MF4
خلال کن به همراه 6 تیغه فاما ایتالیا
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-FAMA-FTV300E
چرخ گوشت رومیزی مدل 32RS شرکت فاما ایتالیا
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-FAMA-32RS
چرخ گوشت رومیزی مدل 32RE شرکت فاما ایتالیا
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-FAMA-32RE
چرخ گوشت رومیزی مدل 22RE شرکت فاما ایتالیا
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-FAMA-22RE
همبرگر زن دستی فاما
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-FAMA- FHA400
خلال کن سیب زمینی بهمراه 6 تیغه مختلف FAMA ایتالیا
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-FAMA-DISCHI
آسیاب قهوه دو کله فاما
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-FAMA-CGP
آسیاب قهوه تک کله فاما
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-FAMA-CG
پوست کن سیب زمینی 10 کیلوئی فاما
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-FAMA-Pota-10kg
خمیر پهن کن پیتزا 40 سانتی فاما
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-FAMA-Pizza-40 cm
همزن پاتیلی رومیزی 4.5 لیتری فاما
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-FAMA-4.5 lit
میکسر دستی 3 تیکه فاما 40 سانتی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-FAMA-40cm
میکسر دستی 3 تیکه فاما 25 سانتی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-FAMA-250 VF
دی ان ان