فيلتر آب BSRS مناسب براي تمام دستگاه هاي براويلور با ظرفيت 1600 ليتر
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-bravilor-BSRS
فيلتر آب BWFC مناسب براي تمام دستگاه هاي براويلور با ظرفيت 5600 ليتر
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-bravilor-BWFC
دستگاه قهوه فرانسه براویلر مدل Matic Twin
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Matic Twin
دستگاه قهوه فرانسه براویلر مدل Matic
تماس بگیرید
کد محصول:
Matic
دستگاه اسپرسو اتوماتیک در 30 ثانیه مدل Esprecious 12
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Esprecious 12
دستگاه اسپرسو اتوماتیک FreshGround مدل FG XL 510
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-FGXL510
دستگاه اسپرسو اتوماتیک FreshGround مدل FG 310
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-bravilor-FG310
شكلات داغ با لمس يك دكمه مدل SOLO
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-bravilor-SOLO
گرم نگهدارنده ي فنجان "دبليو اچ كِي"محصول براويلور بُنامات
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-bravilor-WHK
قهوه ساز تمام اتو ماتیک 9 برنامه
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Bravilo_XL423
قهوه ساز صنعتی هتلی مدل NOVO
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-bravilor-NOVO
ماشین قهوه ساز امریکن کافی هتلی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-bravilor-TH
دستگاه فیلتر کافی براویلر با فلاکس ذخیره
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-bravilor-Iso
دستگاه قهوه فرانسه براویلر مدل mondo
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-bravilor-mondo
دی ان ان