دستگاه یخچال و فریزر مدل INFINITY 20 START 3.5HP آفینوکس
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-INFINITY 20
دستگاه یخچال و فریزر مدل INFINITY 10 START آفینوکس
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-INFINITY 10
دستگاه یخچال و فریزر مدل INFINITY 5 START آفینوکس
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-INFINITY 5
دستگاه یخچال و فریزر مدل BASIC 10 آفینوکس
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-BASIC 10
دستگاه یخچال و فریزر مدل BASIC 8 آفینوکس
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-BASIC 8
دستگاه یخچال و فریزر مدل BASIC 5 SMALL آفینوکس
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-BASIC 5 SMALL
کانتر سرد و گرم پیتزا مدل SPK شرکت Afinox
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Afinox-SPK
کانتر سرد و گرم پیتزا مدل PNK شرکت Afinox
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Afinox-PNK
کانتر سرد و گرم پیتزا مدل PRK شرکت Afinox
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Afinox-PRK
کانتر سرد و گرم پیتزا مدل PKE شرکت Afinox
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Afinox-PKE
کانتر سرد و گرم پیتزا مدل SPK شرکت Afinox
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Afinox-SPK
کانتر سرد و گرم پیتزا مدل FRESH PIZZA شرکت Afinox
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-FRESH PIZZA
دی ان ان