گريل ذغالی رومیزی امريكايى APW مدل : TB-APW CharBroilers

گريل ذغالی رومیزی امريكايى APW
برند : شرکت طبخ شمیم
مدل ها