میکسر اسپیرال 1 و 2 سرعته با کنترل دستی برجایا مالزی
تماس بگیرید
کد محصول:
Berjaya-Spiral
میکسر نانوایی 10و20و30 لیتر با توری محافظ برجایا
تماس بگیرید
کد محصول:
BM WN
میکسر نانوایی 10و20و30 لیتر بدون توری برجایا
تماس بگیرید
کد محصول:
BM WON
میکسر 7 کیلوئی مدل BM7 شرکت برجایا
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Ber-BM7
میکسر 5 کیلوئی مدل BM5 شرکت برجایا
تماس بگیرید
کد محصول:
Berjaya-BM7
دی ان ان