یخچال ویترینی رومیزی شیشه خم 120 سانت مدل DCA 1201
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-ANVIL-DCA1201
یخچال ویترینی رومیزی شیشه خم 90 سانت مدل DCA 0901
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-ANVIL-DCA0901
تاپینگ بستنی رومیزی 90 , 120 , 150 سانت انویل مدل ICF 0900
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-ANVIL-ICF0900
وارمر کیک پای سیب رومیزی انویل مدل PWK0007
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-ANVIL-PWK0007
دستگاه عمودی تستر نان همبرگر مدل VTA0001
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-ANVIL-VTA0001
قفسه دیواری عرض 120 با عمق 20 و 30 سانت یک و دو طبقه
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-ANVIL-SSW0600
وافل پز دو خانه دوبل بلژیکی انویل مدل WBA1002
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-ANVIL-WBA1002
وافل پز تک خانه دوبل بلژیکی انویل مدل WBA1001
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-ANVIL-WBA1001
وافل پز دو خانه انویل مدل WBA0002
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-ANVIL-WBA0002
وافل پز تک خانه انویل مدل WBA0001
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-ANVIL-WBA0001
دستگاه پخت کرپ مدل PMA1011
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-ANVIL-PMA1011
گرمخانه شیرینی و کیک 120 سانت مدل PWK0006
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-PWK0006
فر پیتزا تکی عمق 90 سانت مدل DOA5001
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-DOA5001
کانتر گرم برقی 3 لگن مدل BMA0003
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-BMA0003
یخچال ویترینی رومیزی 120 سانت مدل DFC2200
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-DFC2200
یخچال ویترینی رومیزی 90 سانت مدل DFC1900
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-DFC1900
یخچال ویترینی کیک و شیرینی 90 مدل DFC0900
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-DFC0900
یخچال ویترینی ایستاده کیک 4 طبقه مدل CDF4000
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-CDF4000
یخچال ویترینی ایستاده کیک 6 طبقه با صفحه گردان مدل CDF2001
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-CDF2001
گریل گازی شیاردار طول 75 مدل FTA2750
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-FTA2750
گریل گازی تخت طول 75 مدل FTA0750
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-FTA0750
گریل ذغالی شیاردار 90 با پیلوت (شمعک) مدل GGL0900
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-GGL0900
گریل ذغالی شیاردار 120 با پیلوت (شمعک) مدل GGL1200
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-GGL1200
گریل برقی تخت طول 90 مدل FTA0900
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-FTA0900
گریل برقی تخت طول 60 مدل FTA0600
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-FTA0600
گرمخانه قفسه ای 2 طبقه مدل RSA1100
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-RSA1100
گرمخانه رومیزی 90 سانتی دو طبقه مدل DHC0900
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-DHC0900
گرمخانه رومیزی 120 سانتی دو طبقه مدل DHC1200
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-DHC1200
فر کانوکشن پریما با گریل مدل COA1004
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-COA1004
سلفون کش رومیزی 38 سانتی مدل WMW1380
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-WMW1380
سرخ کن گازی مبله مدل FFA3200
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-FFA3200
سرخ کن دو لگن گازی رومیزی 16 لیتری مدل FFA4020
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-FFA4020
سرخ کن تک لگن برقی رومیزی مدل FFA2001
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-FFA2001
سرخ کن دو لگن برقی 10 لیتری مدل FFA3002
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-FFA3002
ساندویچ میکر تک مدل PGT0001
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-PGT0001
ساندویچ میکر دوبل مدل PGT0002
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-PGT0002
پاستا پز 4 خانه رومیزی مدل PRA0001
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-PRA0001
اجاق گاز رومیزی 4 شعله مدل STG0004
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-STG0004
اجاق برقی دو صفحه ای مدل STA0002
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-STA0002
کابینت عمل آوری خمیر پیتزا مدل POA0001
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-POA0001
TB-Anvil-COA1003
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-COA1003
گرمخانه تابشی سیب زمینی (شوت سیب زمینی) مدل CDA0001
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-CDA0001
سرخ کن تک لگن برقی 5 لیتری مدل FFA3001
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-FFA3001
فر برقی جوجه گردان 8 عددی مدل CGA0008
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-CGA0008
تخم مرغ پز 6 عددی برقی هتلی مدل EPA1002
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-EPA1002
فر پیتزا ریلی مدل POA2001
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-POA2001
گرمخانه کابینتی طول 80 مدل CGA1008
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-CGA1008
ساندویچ میکر شیار دار
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-TSA3009
یخچال ویترینی ایستاده طول 120 مدل DFC5200
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-DFC5200
یخچال ویترینی ایستاده عرض 90 مدل DFC5900
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-DFC5900
گریل گازی تخت و شیاردار
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-FTA1750
گریل گازی تخت طول 40 مدل FTA2400
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-FTA2400
گریل ذغالی شیاردار 60 سانتی دو منظوره
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-GGL0600
گریل گازی تخت طول 60 مدل FTG0600
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-FTG0600
گریل برقی تخت طول 40 مدل FTA0400
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-FTA0400
گرمخانه شیشه ای غذا 3 طبقه 3 سینی مدل HDM0003
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-HDM0003
فر پیتزا - عمق 90
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-DOA5001
تستر شش عددی مدل TSK0006
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-TSK0006
بخارپز
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-SVD0001
گرم نگهدارنده غذا Anvil
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-BMA4002
دستگاه پاپ کورن مدل Popcorn Machine 8oz - Axis
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-PMK0001
سوپ داغ کن برقی 10 لیتری مدل SKD0008
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-SKD0008
بشقاب گرمکن کابینتی 60 عددی Anvil
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-PWK0001
سلفون کش رومیزی 50 سانتی مدل WMW4500
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-WMW4500
کانتر گرم برقی 2 لگن مدل BMA0002
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-BMA0002
سیب زمینی پوستکن 12 کیلوئی مدل PPA0012
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-PPA0012
گرمخانه رو میزی 118 مدل DHC1500
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-DHC1500
یخچال ویترینی ایستاده کیک و شیرینی عرض 120 مدل DFC1200
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-DFC1200
یخچال رومیزی شیرینی کوچک 120 لیتری
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-CDF2001
گریل گازی تخت Anvil
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-FTA2400
گریل برقی تخت طول 40 سانت
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-FTA0400
ساندویچ میکر صفحه تخت Anvil
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-TSA1309
سرخکن گازی مبله 20 لیتری Anvil
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-FFA3200
سرخکن گازی تک لگن رومیزی 8 لیتری مدل FFA4010
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-FFA4010
سرخکن برقی مخصوص مواد فریز شده تک لگن مدل FFA5001
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-FFA5001
اجاق برقی تک صفحه ای Anvil
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-STA0001
اجاق گاز رومیزی 2 شعله مدل STG0002
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-ANVIL-STG0002
اجاق گاز 4 شعله فردار Anvil طول 70 سانت
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-COA3004
یخچال ویترینی ایستاده کیک و شیرینی عرض 150 مدل DFC1500
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Anvil-DFC1500
هات داگ پز 7 رول Anvil
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-HDR0007
تستر ریلی Anvil مدل CTK0001
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-CTK0001
بشقاب گرمکن فلزی Anvil
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-PLK0001
گرمخانه شیرینی و کیک 60 سانتی مدل PWK0002
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-PWK0002
دی ان ان