آسیاب قهوه دستی 5.5کیلوئی EUREKA مدل ZENITH CLUB مدل : TB-ZENITH CLUB

آسیاب قهوه دستی 5.5کیلوئی EUREKA مدل ZENITH CLUB
برند : EUREKA