دوغ ساز

دستگاه دوغ ساز SGS مدل AKM40
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-SGS-AKM40
دوغ ساز Samixir مدل kam22
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-SAMIXIR-kam22
دوغ ساز Samixir مدل kam40
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-SAMIXIR-Kam40
دوغ ساز آبشاری
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-ATU.SAT.01
دوغ ساز آبشاری
تماس بگیرید
کد محصول:
150-TB-BK-50
دوغ ساز آبشاری Empero
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Ayran Maker
دوغ ساز آبشاری طرح کبله ایی چوبی 50 لیتری
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Ayran-CTA50
دوغ ساز آبشاری طرح کلبه ایی چوبی 60 لیتری
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Ayran-CTA60
دوغ ساز بشکه ایی طرح چوب مدل BW
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Ayran-BW