تجهیزات رختشویی خانه

مایو خشک کن استخری
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-San1000
ماشین سانتریفوژ
تماس بگیرید
کد محصول:
Medical 34
ماشین خشکشویی
تماس بگیرید
کد محصول:
Medical 35
ماشین خشک کن
تماس بگیرید
کد محصول:
Medical 33
لباسشویی عفونی شویی دو درب
تماس بگیرید
کد محصول:
Medical 32
دیگ بخار عمودی
تماس بگیرید
کد محصول:
Steam Boiler
ترولی تی شوی بدنه فلزی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-TR-PLA5