قهوه شنی _قهوه ساز ترک شنی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-SH_AKD
قهوه ساز شنی آنتیک (قهوه ترک)
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-COFI-T
چای ساز دوقوری هیتردار گازی برقی آنتیک مدل H02
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-uel-H02
چای ساز دوقوری آنتیک گازی برقی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-uel-002

وافل ریز دستی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-dis waffle
آسیاب قهوه Eureka مدل ATOM
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Eureka-ATOM
وافل ساز ماهی شکل
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Fish-w01
اسپرسو سه گروپ ROYAL مدل  Synchro
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-ROYAL-Synchro3

اسپرسو دو گروپ ROYAL مدل  Synchro
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-ROYAL-Synchro2
اسپرسو تک گروپ ROYAL مدل  Synchro
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-ROYAL-Synchro1
اسپرسو تک گروپ ROYAL مدل  Reale
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-ROYAL-Reale
اسپرسو تک گروپ ROYAL مدل  Diadema
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-ROYAL-Diadema1

اسپرسو دو گروپ ROYAL مدل  Diadema
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-ROYAL-Diadema
اسپرسو دو گروپ ROYAL مدل Casanova
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-ROYAL-Casanova
اسپرسو سه گروپ ROYAL مدل  Aviator
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-ROYAL-Aviator3
اسپرسو دو گروپ ROYAL مدل Aviator
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-ROYAL-Aviator2

شوکیس 120 سانتی
تماس بگیرید
کد محصول:
شوکیس 120 سانتی
چای ساز TEa مدل سه قوری REM-03
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-REM-03
چای ساز TEa مدل دو قوری REM-02
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-REM-02
چاای ساز TEa مدل تک قوری REM-01
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-REM-01

اسپرسو یونیکا نیمه اتوماتیک FUTURA مدل EMY  بانمایشگر
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-futura-EMY
اسپرسو دو گروپ اتوماتیک 12 لیتری با نمایشگر و لوله بخار نسوز FUTURA مدل F100
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-futura-F100
اسپرسو دو گروپ اتوماتیک 12 لیتری با نمایشگر و صافی FUTURA مدل F90-A2
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-futura-F90-A2
اسپرسو تک گروپ اتوماتیک 12 لیتری با نمایشگر و صافی FUTURA مدل F90-A1
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-futura-F90-A1

اسپرسو دو گروپ اتوماتیک 12 لیتری با نمایشگر و صافی FUTURA مدل F60-L2F60-L2-LATO
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-futura-F60L2LATO
اسپرسو دو گروپ اتوماتیک 12 لیتری با نمایشگر و صافی FUTURA مدل F60-L2
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-futura-F60-L2
گرم کن لیوان WMF مدل 1200S
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-WMF-H1200S
یخچال + گرمکن لیوان دستگاه قهوه ساز WMF مدل 1200S
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-WMF-RFH1200S

یخچال رومیزی دستگاه قهوه ساز WMF مدل 1200S
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-WMF-DRF1200S
یخچال+رک گرم لیوان دستگاه قهوه ساز WMF مدل 1500S
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-WMF-RF1500S
قهوه ساز تکفاز آلمانی WMF مدل 1500S
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-WMF-1500S
قهوه ساز تکفاز آلمانی WMF مدل 1200S
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-WMF-1200S

دستگاه اسپرسو حرفه ای Jura مدل GIGA X9c Professional
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-jura-GIGA X9P
دستگاه اسپرسو حرفه ای Jura مدل GIGA X8c Professional
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-jura-GIGA X8SP
دستگاه اسپرسو حرفه ای Jura مدل GIGA X8 Professional
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-jura-GIGA X8P
The Cremaldi-Vario-S offers the accustomed quality at a low price. It has an on/off switch and manual and automatic portioning. Very easy to use. The mini whipping barrel whips the cream for a thick,
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-SANOMAT- Vario-S

دستگاه گل خامه زن ستاره ای 1/5 لیتری SANOMAT مدل UNO-S-RA
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-SANOMAT- UNO-S-RA
دستگاه گل خامه زن ستاره ای SANOMAT مدل 2 لیتری
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-SANOMAT-2L
بویلر آبجوش صنعتی boiler مدل B01
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-boiler-B01
دستگاه عصاره‌گیر Hurom مدل H9
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Hurom-H9

اسپرسوساز برویل BES810
تماس بگیرید
کد محصول:
Tb-breville-BES810
اسپرسوساز Breville مدل BES980 oracle
تماس بگیرید
کد محصول:
Tb-breville-BES980
اسپرسوساز Breville مدل BES840
تماس بگیرید
کد محصول:
Tb-breville-BES840
دستگاه اتومات نوشیدنی و قهوه saeco
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-saeco-01

دستگاه اسپرسو 2 گروپ اتوماتیک Seaco مدل AROMA SE200
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-AROMA SE200
وافل ساز تخم مرغی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB- kapas
آسياب قهوه صنعتى fiorenzato مدل F6 GT
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-fiorenzato-F6 GT
تمپر قهوه اتوماتیک شرکت PuqPress مدل Q1
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-PuqPress

آسیاب قهوه دیجیتالی baratza مدل Sette 270W
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Sette 270W
آسیاب قهوه دیجیتال baratza مدل Sette 270
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Sette 270
آسیاب قهوه دیجیتالی baratza مدل Forté AP
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Forté AP
آسیاب قهوه baratza مدل Encore
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Encore

آسیاب قهوه حرفه ای Compak مدل R80
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-R80
آسیاب قهوه حرفه ای Compak مدل F8 OD
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Compak-F8 OD
آسیاب قهوه حرفه ای Compak مدل F10 Master Conic OD
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Compak-F10
آسیاب قهوه حرفه ای Compak مدل E5 OD
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Compak-E5 OD

آسیاب قهوه حرفه ای Compak مدل E6 OD
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Compak-E6 OD
آسیاب قهوه حرفه ای Compak مدل E8 OD
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Compak-E8 OD
آسیاب قهوه حرفه ای Compak مدل E10 Conic OD
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Compak-E10 Conic
آسیاب قهوه حرفه ای Compak مدل K3 Touch Advanced
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Compak-K3 Touch

آسیاب قهوه حرفه ای Compak مدل K3 Elite
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Compak-K3 Elite
آسیاب قهوه حرفه ای Compak مدل K6
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Compak-K6
آسیاب قهوه حرفه ای Compak مدل K6 PB
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Compak-K6 PB
آسیاب قهوه Conti مدل CG 100 On Demand
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Conti-CG 100

اسپرسو دو گروپ TUCH نیمه اتومات با صافی 8 لیتری مدل AEP
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Astoria-TUCH
اسپرسو تک گروپ Perla نیمه اتومات با صافی 5 لیتری استیل LUX مدل AEP
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Astoria-Perla
اسپرسو تک گروپ GRETA نیمه اتومات با صافی 5 لیتری مدل AEP
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Astoria-GRETA
اسپرسو تک گروپ Compact نیمه اتومات با پمپ داخلی مدل CKX
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Astoria-CKX

اسپرسو تک گروپ Compact فول اتومات استیل LUX با پمپ داخلی و مخزن مدل CKEX
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Astoria-CKEX
آسیاب قهوه Mazzar مدل msja با Stopper اتوماتیک
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Astoria-msja
آسیاب قهوه Mazzar مدل mini دستی Astoria
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Astoria-Mini
قهوه جوش برقی 850 وات تمام استیل Arzum ترکیه مدل AR343
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Arzum-AR343

قهوه جوش برقی ماسه ای جهت تهیه قهوه ایبریک و ترک مدل ΑΚ/8-5 نقره ای رنگ
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-ΑΚ 8-5
قهوه جوش برقی ماسه ای جهت تهیه قهوه ایبریک و ترک مدل ΑΚ/8-4
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-ΑΚ/8-4
قهوه جوش برقی ماسه ای جهت تهیه قهوه عربی ، ایبریک و ترک مدل ΑΚ/8-2
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-ΑΚ/8-2
دستگاه تمام اتوماتیک قهوه ترک OKKA مدل OK004
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-OKKA-OK004

دستگاه آسیاب قهوه دمی Marco مدل JET FCG6 ساخت ایرلند
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Marco-JET FCG6
دستگاه های قهوه دمی و آسیاب قهوه Marco مدل JET6 ساخت ایرلند
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Marco-JET6
اسپرسو ۲ گروپ اتوماتیک شرکت Wega با پانل تاچ مدل IO
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-WEGA-IO
دستگاه قهوه ساز و اسپرسو مدل i-Joy Café Ultimate 20 bar
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-i-Joy Café

دستگاه قهوه ساز با آسیاب مدل Fresh Aroma Perfect Superior
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Aroma Perfect
دستگاه قهوه ساز مدل Café Premium 4-Joy
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Premium 4-Joy
دستگاه قهوه ساز و اسپرسو مدل Espresso Perfect Ultimate
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Perfect Ultimate
آسیاب قهوه EUREKA مدل 85 DROGHERIA
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-DROGHERIA 85

دستگاه اسپرسو حرفه ای 2 و 3 گروپ مدل SPIRIT
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-SPIRIT
دستگاه اسپرسو حرفه ای تک گروپ مدل SPEEDSTER
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-SPEEDSTER
دستگاه اسپرسو حرفه ای 2 و 3 گروپ مدل MIRAGE
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-MIRAGE
دستگاه آسیاب قهوه اتوماتیک پاونی مدل GRINDER Auto
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-pavoni-Auto

دستگاه آسیاب قهوه دستی پاونی مدل BASE
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-pavoni-BASE
دستگاه اسپرسو کروما دوگروپ دیجیتال پاونی مدل CREMA 2V
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-pavoni-CREMA 2V
دستگاه اسپرسو کروما دوگروپ ساده پاونی مدل CREMA 2M
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-pavoni-CREMA 2M
دستگاه اسپرسو تک گروپ دیجیتالی پاونی مدل PUB 1V
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-pavoni-PUB 1V

دستگاه اسپرسو تک گروپ ساده پاونی مدل PUB 1M
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-pavoni-PUB 1M
دستگاه اسپرسو دوگروپ دیجیتال پاونی مدل CAFE 2V
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-pavoni-CAFE 2V
دستگاه اسپرسو دوگروپ ساده پاونی مدل CAFE 2m
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-pavoni-CAFE 2m
آسیاب قهوه کافی شاپی La Spaziale ایتالیا مدل Astro 12
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Astro 12

اسپرسو دو گروپ نیمه اتوماتیک La Spaziale مدل S2 EK-2GRP TA
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-S2 EK-2GRP TA
اسپرسو دو گروپ اتوماتیک La Spaziale مدل S2 EK-2GRP
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-S2 EK-2GRP
اسپرسو دو گروپ تمام اتوماتیک La Spaziale مدل S5-Red
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-La Spaziale-S5
اسپرسو دو گروپ تمام اتوماتیک La Spaziale مدل S5-Gold
تماس بگیرید
کد محصول:
TB--S5-Gold

اسپرسو تک گروپ نیمه اتوماتیک La Spaziale مدل S2 EP-1GRP
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-S2 EP-1GRP
اسپرسو سه گروپ تمام اتوماتیک La Spaziale مدل S2 EK-3GR-TA
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-S2 EK-3GR-TA
اسپرسو تک گروپ با سختی گیر و گروپ اضافه Bezzera مدل ELLISSE 2011
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-ELLISSE 2011-1G
دستگاه اسپرسو سن رمو اتوماتیک دو گروپ مدل ZOE SED 2GR
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-SANREMO-ZOE

دستگاه اسپرسو فایما دو گروپ اتوماتیک مدل TEOREMA A2 Tall Cup
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-FAEMA-TEOREMA A2
دستگاه اسپرسو فایما دو گروپ نیمه اتوماتیک مدل E98 RE S2
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-FAEMA-E98 RE S2
دستگاه اسپرسو فایما تمام اتوماتیک مدل Barcode C&S
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-FAEMA-Barcode C&S
دستگاه اسپرسو فایما دو گروپ اتوماتیک مدل EMBLEMA A2
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-FAEMA-EMBLEMA A2

دستگاه اسپرسو فایما دو گروپ نیمه اتوماتیک مدل E61 LEGEND Limited Edition
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-FAEMA-E61 Limited
دستگاه اسپرسو فایما دو گروپ نیمه اتوماتیک مدل E61 LEGEND
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-FAEMA-E61 LEGEND
سماور گازی 13 لیتری صنعتی تک قوری
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-TB-GAZ-1
سماور گازی 28 لیتری صنعتی دوقوری
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-TB-GAZ-2

آسیاب قهوه EUREKA مدل 85 DROGHERIA
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-DROGHERIA 85
آسیاب قهوه EUREKA مدل 75 DROGHERIA
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-DROGHERIA 75
آسیاب قهوه دستی 5.5کیلوئی EUREKA مدل ZENITH CLUB
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-ZENITH CLUB
آسیاب قهوه دیجیتال 5.5کیلوئی EUREKA مدل ZENITH CLUB E
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-ZENITH CLUB E

آسیاب قهوه 4 کیلوئی EUREKA مدل Mignon
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-EUREKA-Mignon
آسیاب قهوه 10 کیلوئی EUREKA مدل Zenith 65
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-EUREKA-Zenith65
اسپرسو 2 گروپ دیجیتال با سختی گیر و گروپ اضافه Bezzera مدل ARCADIA
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-ARCADIA-D- 2 GR
اسپرسو 2 گروپ با سختی گیر و گروپ اضافه Bezzera مدل ARCADIA
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-ARCADIA 2 GR

دستگاه قهوه 2 گروپ San Marco مدل 100Touch
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-SM-100Touch
دستگاه قهوه 2 گروپ San Marco مدل 100Touch with Steeam
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-SM-100Touch
دستگاه قهوه 3 گروپ San Marco مدل 100E
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-SM-100E
دستگاه قهوه 2 گروپ San Marco مدل 100E
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-SM-100E

دستگاه قهوه 2 گروپ مولتی بویلر San Marco مدل 100HM
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-SM-100HM
دستگاه گل خامه زن San Marco مدل Whipping
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Whipping
دستگاه قهوه 1 گروپ San Marco مدل 100S Practical
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-100S Practica
دستگاه قهوه 2 گروپ San Marco مدل new 80 preziosa
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-new 80 preziosa

آسیاب قهوه San Marco مدل SM92SMART رنگ کروم
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-SM92SMART
آسیاب قهوه San Marco مدل SM92SMART
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-SM92SMART
 آسیاب قهوه San Marco مدل SM92T
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-SM92T
 آسیاب قهوه San Marco مدل SM97A
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-SM-SM97A

دستگاه قهوه 2 گروپ San Marco مدل 100S
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-SM-100S
دستگاه قهوه 2 گروپ San Marco مدل SPRINT 100
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-SM-100 Sprint
شیر کاکائو داغ کن 5 و 9 لیتری رمتا مدل CS1
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-REMTA-CS1
دستگاه اسپرسو دو گروپ تمام اتوماتیک صفحه لمسی مدل GEMMA HYBRID
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-HYBRID

سیلوی مواد خشک - دیسپنسر کورن فلکس - بوفه صبحانه
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Dry Food Disp
اسپرسو دو گروپ فول اتوماتیک 3 بویلر جیمبالی مدل M100HD
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-cimbali-M100 HD
اسپرسو دو گروپ فول اتوماتیک 3 بویلر جیمبالی مدل M39 GT
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-cimbali-M39GT-2C
اسپرسو دو گروپ فول اتوماتیک جیمبالی مدل M39 DT
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-cimbali-M39DT-2C

اسپرسو سه گروپ نیمه اتوماتیک جیمبالی مدل M39 TE
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-cimbali-M39TE-2C
اسپرسو دو گروپ نیمه اتوماتیک جیمبالی مدل M39 TE
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-cimbali-M39TE-2C
اسپرسو سه گروپ نیمه اتوماتیک جیمبالی مدل M24 RE
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-cimbali-M24RE-3C
اسپرسو دو گروپ نیمه اتوماتیک جیمبالی مدل M24 RE
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-cimbali-M24RE-2C

اسپرسو دو گروپ اتوماتیک جیمبالی مدل M27 DE
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-cimbali-M27DE
اسپرسو دو گروپ نیمه اتوماتیک جیمبالی مدل M27 RE
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-cimbali-M27RE
قهوه ساز اتوماتیک تک گروپ مدل LIRIKA OTC
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-LIRIKA OTC
قهوه ساز اتوماتیک تک گروپ مدل AULIKA HSE
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-AULIKA HSE

قهوه ساز اتوماتیک تک گروپ مدل AULIKA TOP
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-AULIKA TOP
قهوه ساز اتوماتیک تک گروپ مدل Aroma SE 100
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Aroma SE 100
قهوه ساز اتوماتیک دو گروپ مدل Aroma SE 200
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Aroma SE 200
قهوه ساز اتوماتیک تک گروپ مدل Idea Cappuccino
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Idea Cappuccino

دستگاه قهوه ساز دو گروپ فوتورا مدل F90
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-futura-F90-2G
دستگاه قهوه ساز تک گروپ فوتورا مدل F90
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-futura-F90
دستگاه قهوه ساز دو گروپ فوتورا مدل F60
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-futura-F60
دستگاه قهوه ساز دو گروپ فوتورا مدل F100
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-futura-F100

دستگاه قهوه ساز تک گروپ فوتورا مدل EMY
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-futura-EMY
سماور برقی و گازی 33 لیتری صنعتی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-RE-E-G-33L
سماور برقی و گازی 23 لیتری صنعتی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-RE-E-G-23L
سماور برقی و گازی 13 لیتری صنعتی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-RE-E-G-13L

سماور برقی و گازی 58 لیتری صنعتی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-RE-58L
سماور برقی 33 لیتری صنعتی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-RE-33L
سماور برقی 23 لیتری صنعتی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-RE-23L
سماور برقی 13 لیتری صنعتی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-RE-13L

اسپرسو آستوریا سه گروپ نیمه اتوماتیک پراتیک با کیت گاز پمپ وصافی سفید Astoria مدل Pratic Avant AEP 3PA
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-AEP 3PA
اسپرسو آستوریا دو گروپ نیمه اتوماتیک پراتیک سفید Astoria مدل Astoria Pratic Avant AEP 2PA2002
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-AEP 2PA2002
اسپرسو آستوریا تک گروپ نیمه اتوماتیک Astoria مدل Astoria Pratic Avant AEP 1PA
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-ASTORIA-AEP 1PA
اسپرسو آستوریا تک گروپ با قهوه ساز و کاپوچینو مدل سارا Astoria Sara 1SR
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-0295

اسپرسو آستوریا دو گروپ نیمه اتوماتیک مدل تانیا Astoria TANYA AEP
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-0443
اسپرسو آستوریا دو گروپ اتوماتیک مدل تانیا Astoria TANYA SAE
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-0447
اسپرسو آستوریا دو گروپ نیمه اتوماتیک مدل پراتیک اونت Astoria Pratic Avant AEP 2PA
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-ASTORIA-0248
اسپرسو آستوریا دو گروپ اتوماتیک مدل پراتیک اونت Astoria Pratic Avant SAE 2PA
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-ASTORIA-0247

اسپرسو آستوریا تک گروپ نیمه اتوماتیک مدل پراتیک اونت Astoria Pratic Avant AEP 1PA
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-ASTORIA-0246
اسپرسو جیمبالی دو گروپ نیمه اتوماتیک مدل lacimbali M27 RE C2
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-M27 RE C2
اسپرسو جیمبالی دو گروپ اتوماتیک مدل lacimbali M27 RE DT2
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-M27 RE DT2
اسپرسو کاسادیو تک گروپ مدل CASADIO DIECI S1
تماس بگیرید
کد محصول:
TB- DIECI S1

اسپرسو کنتی دو گروپ مدل CONTI Monte Carlo 2G
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Monte Carlo 2G
اسپرسو کنتی دو گروپ مدل CONTI X-ONE TCI 3G
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-X-ONE TCI 3G
اسپرسو کنتی دو گروپ تال کاپ مدل CONTI X-ONE TCI Tall Cup 2G
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-X-ONE TCI
اسپرسو کنتی دو گروپ مدل CONTI X-ONE TCI 2G
تماس بگیرید
کد محصول:
TB- X-ONE TCI

اسپرسو کنتی دو گروپ مدل CONTI X-ONE
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-CONTI X-ONE
اسپرسو کنتی دو گروپ تال کاپ مدل CONTI X-ONE Tall Cup 2G
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-X-ONE Tall
اسپرسو کنتی دو گروپ تال کاپ مدل CONTI CC100 Tall Cup 2G
تماس بگیرید
کد محصول:
BT-CC100 Tall Cup
اسپرسو کنتی دو گروپ مدل CONTI CC100 2G
تماس بگیرید
کد محصول:
BT-CC100 2G

اسپرسو کنتی تک گروپ مدل CONTI CC100 1G
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-CC100 1C
سیلوی قهوه Kuban مدل KBN60
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KBN60
سیلوی قهوه Kuban مدل KBN50
تماس بگیرید
کد محصول:
Tb-KBN50
سیلوی قهوه Kuban مدل KBN40
تماس بگیرید
کد محصول:
Tb-KBN40

محصولات شرکت Kuban مدل KBN100
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KBN100
سیلوی قهوه با اسکوپ مدل آلمانی Kuban
تماس بگیرید
کد محصول:
Tb-KBN101
سیلوی قهوه با اسکوپ مدل آلمانی Kuban
تماس بگیرید
کد محصول:
Tb-KBN102
آسیاب قهوه صنعتی Kuban مدل km10
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-km10

سیلوی قهوه Kuban مدل KBN90
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KBN90
سیلوی قهوه Kuban مدل KBN80
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KBN80
سیلوی قهوه Kuban مدل KBN70
تماس بگیرید
کد محصول:
BT-KBN70
روستر قهوه Kuban مدل KBN-LDR15
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KBN-LDR15

روستر قهوه Kuban - 500GR مدل KBN1010
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KBN1010
روستر قهوه Kuban -1-1.5 kg مدل KBN1009
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KBN1009
روستر قهوه Kuban - 10KG مدل KBN1006
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KBN1006
روستر قهوه Kuban - 1 KG - MAX 10KG مدل KBN1005
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KBN1005

روستر قهوه kuban - 15kG  مدل KBN1008
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KBN1008
آسیاب صنعتی آرد قهوه 5 لیتری yazicilar
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-G01 Grinder
دستگاه اسپرسو تک گروپ مدل Brawi Otto
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Brawi Otto
دستگاه اسپرسو تک گروپ اتومات مدل Epoca E
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Epoca E-1Gr

دستگاه اسپرسو 2 گروپ نیمه اتومات مدل Epoca S
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Epoca S-2Gr
دستگاه اسپرسو تک گروپ نیمه اتومات مدل Epoca S
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Epoca S
دستگاه اسپرسو 2 گروپ اتومات مدل CLASSE 5S
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-CLASSE 5S-2Gr
دستگاه اسپرسو 2 گروپ مدل CLASSE 7
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-CLASSE 7-2Gr

دستگاه اسپرسو 2 گروپ مدل CLASSE 9
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-CLASSE 9-2Gr
دستگاه اسپرسو 2 گروپ اتومات دیجیتال مدل CLASSE 11
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-CLASSE 11-2Gr
دستگاه اسپرسو 3 گروپ مدل CLASSE 7
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-CLASSE 7
دستگاه اسپرسو 3 گروپ مدل CLASSE 9
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-CLASSE 9

دستگاه اسپرسو 3 گروپ دیجیتال مدل CLASSE 11
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-CLASSE 11
آسیاب قهوه نیمه اتوماتیک کونیل مدل SPACE INOX بدنه استیل
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-SPACE INOX
آسیاب قهوه نیمه اتوماتیک کونیل مدل KENIA ABS بنفش
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KENIA ABS
آسیاب قهوه کونیل مدل MARFIL ABS کروم طلائی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-MARFIL ABS

آسیاب قهوه نیمه اتوماتیک مدل JAMAICA ABS
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-JAMAICA ABS
آسیاب قهوه کونیل مدل LUXO کروم نقره ای و طلائی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-LUXO ALUMINIUM
آسیاب قهوه مدل BRASIL ABS بنفش
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-BRASIL ABS
قهوه جوش اتوماتيك مدرن OKKA رنگ سفید - مسی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Okka-whi

قهوه ساز ترک مدل OKKA رنگ مشکی - نقره ای
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Okka-Sil
اسپرسو دو گروپ اتوماتیک 480 فنجان در ساعت مدل ROSETTA
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-exp-ROSETTA
دستگاه کف شیر nemox ایتالیا
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-nemox-MILKI
قهوه ساز فول اتومات مدل Barista Zanetti
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Barista Zanetti

قهوه جوش قهوه ترک مدل OKKA رنگ مشکی - مسی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-OKKA
اسپرسو دو گروپ بویلر استیل 13 لیتری مدل Barista شرکت ascaso اسپانیا
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-ascaso-Barista
اسپرسو دو گروپ کمپکت 4 لیتری مدل Bar شرکت ascaso اسپانیا
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-ascaso-Bar
قهوه ساز اتومات حرفه ای مدل IMPRESSA XJ9 شرکت JUMA سوئیس
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-JUMA-XJ9

قهوه ساز اتومات حرفه ای مدل GIGA X7 شرکت JUMA سوئیس
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-JUMA- GIGA X7
قهوه ساز اتومات حرفه ای مدل Z6 شرکت JUMA سوئیس
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-JUMA- Z6 Silver
دستگاه روستر قهوه حرفه ای مدل Lombardia
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Lombardia
قهوه ساز اتوماتیک حرفه ای مدل CRC 1601
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Asto-CRC 1601

دستگاه اسپرسو سه گروپ مدل T600
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Frank-T600
دستگاه اسپرسو دو گروپ مدل T400
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Frank-T400
دستگاه اسپرسو دو گروپ مدل T200
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Frank-T200
وندینگ قهوه (قهوه ساز اتوماتیک) مدل Franke FM800
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Franke FM800

قهوه جوش رومیزی خانگی مدل k8115km
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-k8115km
روستر قهوه ربوستا ديجيتالي فوق مدرن و حرفه اي مدل CRF-800روستر قهوه CEROFFEE ديجيتالي فوق مدرن و حرفه اي مدل CRF-800
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Ro-CRF-800
اسپرسو 2 گروپ حرفه ای بزار مدل B6000 DE 2 GR
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-bezzera-B6000DE2
اسپرسو تک گروپ حرفه ای بزار مدل B6000
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-bezzera-B6000

اسپرسو تک گروپ حرفه ای دست ساز اسلایر
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Slayer-1G
اسپرسو 2 گروپ حرفه ای دست ساز اسلایر
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Slayer-2G
دستگاه روستر Dieckmann آلمان
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Dieckmann-Rost
اسپرسو 2 گروپ دالاکورته مدل EVO
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Dala-EVO

قهوه ساز تمام اتو ماتیک 9 برنامه
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Bravilo_XL423
قهوه ساز صنعتی هتلی مدل NOVO
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-bravilor-NOVO
دستگاه بویلر آب جوش مارکو مدل Ecoboiler
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Ecoboiler
آسیاب قهوه جیمبالی مدل Magnum
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Cim-Magnum

آسیاب قهوه جیمبالی مدل CM سری تاچ
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Cim-CM
آسیاب قهوه جیمبالی مدل A/S تیپ A
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Cim-7SA
آسیاب قهوه ترک
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-MİX-017
دسپنسر قهوه سیلندری مسی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-PSS90

دیسپنسر قهوه بهمراه اسکوپ مسی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KBN90
دسپنسر قهوه Kuban در رنگهای مسی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KBN40
آسیاب قوه Kuban قرمز
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KM05
آسیاب قوه صنعتی Kuban قرمز
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KM03

آسیاب قوه صنعتی Kuban
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KM01
آسیاب قوه صنعتی Kuban مشکی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KM02
آسیاب قوه صنعتی Kuban
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-KM09