قفسه انبار با طبقات مفتولی در ارتفاع 160 و 180 سانت
تولید کننده :
محصولات شرکت طبخ شمیم
کد:
TB- Wire Shelves
قیمت:
تماس بگیرید
توضیحات:
قفسه انبار با طبقات مفتولی جهت نگهداری مواد غذای و قابل استفاده در سردخانه ها
 
 افزودن به سبد خرید
مدل هامحصولات شرکت طبخ شمیم قفسه انبار با طبقات مفتولی در ارتفاع 160 و 180 سانت


Technical Specification  
Code Dimension mm
EMP.T.3.3661-16-4 360x610x1600
EMP.T.3.3676-16-4 360x760x1600
EMP.T.3.3691-16-4 360x910x1600
EMP.T.3.36107-16-4 360x1070x1600
EMP.T.3.36122-16-4 360x1220x1600
EMP.T.3.36137-16-4 360x1370x1600
EMP.T.3.36152-16-4 360x1520x1600
EMP.T.3.36183-16-4 360x1830x1600
 
Code Dimension mm
EMP.T.3.4661-16-4 460x610x1600
EMP.T.3.4676-16-4 460x760x1600
EMP.T.3.4691-16-4 460x910x1600
EMP.T.3.46107-16-4 460x1070x1600
EMP.T.3.46122-16-4 460x1220x1600
EMP.T.3.46137-16-4 460x1370x1600
EMP.T.3.46152-16-4 460x1520x1600
EMP.T.3.46183-16-4 460x1830x1600
Code Dimension mm
EMP.T.2.3661-16-4 360x610x1600
EMP.T.2.3676-16-4 360x760x1600
EMP.T.2.3691-16-4 360x910x1600
EMP.T.2.36107-16-4 360x1070x1600
EMP.T.2.36122-16-4 360x1220x1600
EMP.T.2.36137-16-4 360x1370x1600
EMP.T.2.36152-16-4 360x1520x1600
EMP.T.2.36183-16-4 360x1830x1600
Code Dimension mm
EMP.T.2.4661-16-4 460x610x1600
EMP.T.2.4676-16-4 460x760x1600
EMP.T.2.4691-16-4 460x910x1600
EMP.T.2.46107-16-4 460x1070x1600
EMP.T.2.46122-16-4 460x1220x1600
EMP.T.2.46137-16-4 460x1370x1600
EMP.T.2.46152-16-4 460x1520x1600
EMP.T.2.46183-16-4 460x1830x1600

این آیتم در مدل های زیر موجود است

نام محصول کد محصول قیمت محصول
قفسه انبار با طبقات مفتولی در ارتفاع 160 و عرض 36 سانت TB- Wire Shelves 0
قفسه انبار با طبقات مفتولی در ارتفاع 160 و عرض 46 سانت TB- Wire Shelves 0
قفسه انبار با طبقات مفتولی در ارتفاع 160 و عرض 53 سانت TB- Wire Shelves 0
قفسه انبار با طبقات مفتولی در ارتفاع 160 و عرض 61 سانت TB- Wire Shelves 0
قفسه انبار با طبقات مفتولی در ارتفاع 180 و عرض 36 سانت TB- Wire Shelves 0
قفسه انبار با طبقات مفتولی در ارتفاع 180 و عرض 46 سانت TB- Wire Shelves 0
قفسه انبار با طبقات مفتولی در ارتفاع 180 و عرض 53 سانت TB- Wire Shelves 0
قفسه انبار با طبقات مفتولی در ارتفاع 180 و عرض 61 سانت TB- Wire Shelves 0