لگن سینک یکپارچه تمام استیل

لگن سینک یکپارچه تمام استیل
تولید کننده :
محصولات شرکت fricosmos اسپانیا
کد:
TB-454004
قیمت:
تماس بگیرید
توضیحات:
لگن سینک یکپارچه تمام استیل جهت استفاده تمامی همکاران جهت ساخت سینک با لگن آماده
 
 افزودن به سبد خرید

محصولات شرکت fricosmos اسپانیا لگن سینک یکپارچه تمام استیل

l_minusculas
a_minusculas
h_minusculas
E
desague
Kg
Reference
CONSULTAR
800 420 350 20
 
8,50 454004
800 420 350 20
 
8,50 454006
1060 420 350 20
 
9,50 454008
1060 420 350 20
 
9,50 454010
400 400 250 20 - 2,85 454018
400 400 300 20 - 3,20 454020
500 500 300 20 - 3,90 454039
500 500 350 20 - 4,10 454041
600 450 300 20
 
4,20 454042
600 450 350 20
 
4,45 454045
600 500 300 20
 
4,40 454046
600 500 300 20
 
4,40 454048
600 500 350 20
 
4,65 454050
600 500 350 20
 
4,65 454052
600 450 350 20
 
4,45 454054
* Indirect taxes not included