تجهیزات رختشویی خانه

مایو و دستمال خشک کن ( آبگیر سانتیرفیوژ )
تماس بگیرید
کد محصول
TB-San1000
ماشین سانتریفوژ
تماس بگیرید
کد محصول
Medical 34
ماشین خشکشویی
تماس بگیرید
کد محصول
Medical 35
ماشین خشک کن صنعتی
تماس بگیرید
کد محصول
Medical 33
لباسشویی عفونی شویی دو درب
تماس بگیرید
کد محصول
Medical 32
دیگ بخار عمودی
تماس بگیرید
کد محصول
Steam Boiler
ترولی تی شوی بدنه فلزی
تماس بگیرید
کد محصول
TB-TR-PLA5